کلینیک گیاهپزشکی مهندس جعفری در زمینه کلیه امور مربوط به نحوه کنترل آفات باغات (انگور- سیب- هسته دار) - گندم (سن و ... ) - شب پره مینوز گوجه فرنگی - گلخانه ها و ... آماده ارائه خدمات گیاهپزشکی می باشد
****** یا اباعبدالله الحسین ****** ***********

نحوه کنترل آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی توسط کلینیک گیاهپزشکی مهندس جعفری


نحوه کنترل آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی  

در اراضي تحت پوشش كلينيك گياهپزشكي مهندس جعفري  

با همکاری واحد حفظ نباتات شهرستان ارومیه 

در سال زراعی ۹۱-۹۰

منطقه چنقرالوی پل ارومیه 

چکیده:

کلینیک گیاهپزشکی مهندس جعفری به همراه مسئول کلینیک( خانم مهندس یلدا جعفری) وکارشناسان ارشد طرح (آقایان مهندس مجتبی دوستارو مهندس ابراهیم جعفری) با همکاری مسئول محترم حفظ نباتات شهرستان ارومیه (آقای مهندس علی مختارزاده) و کارشناس حفظ نباتات (اقای مهندس علی مختاری)در طول فصل زراعی 91  توانستند با یاری پروردگار و تلاش بی وقفه، پروانه مینوز گوجه فرنگی را درسطح 846 هکتار با ردیابی و پایش و ۲۰۰ هکتار مبارزه و کنترل کرده و محصولی بدون خسارت را به کارخانه های تبدیلی  تحویل نماید. 

مقدمه:   

شهرستان ارومیه در شمال غرب کشور  جلگه ای به طول 70 کیلومتر و عرض 30 کیلومتر در کنار دریاچه ارومیه گسترده است.  

ارتفاع از سطح آبهای آزاد 1313 متر است با توجه به شرایط آب و هوایی شهرستان و بافت جمعیتی آن ، هزاران خانوار از طریق کشت و فرآوری این محصول امرار معاش می کنند در این شهرستان بیش از3500 هکتار ،گوجه فرنگی کشت شده است که عمدتاً  تحت حوزه عمل جهاد کشاورزی چنقرالو – نازلوچای – باراندوز چای  ، انزل و بکشلوچای بوده و 846 هکتار از آن تحت نظارت کلینیک مهندس جعفری(اورمیه-نوشین شهر- خیابان امام-جنب غذاخوری عسگری) می باشد که به منظور عملیات ردیابی ، پایش و کنترل آفت مینوز گوجه فرنگی  در آن فعالیت نموده است .

 با توجه به افزایش جمعیت این آفت در سال زراعی 91-90 این کلینیک عملیات ردیابی و پایش این آفت را از نیمه دوم خرداد ماه آغاز و تا پایان فصل برداشت محصول ادامه داد .در این طرح 2 نفر کارشناس کشاورزی به همراه مسئول کلینیک  با همکاری حفظ نباتات شهرستان ارومیه مشغول فعالیت می باشند که تا امروز (  28 شهریور ) ردیابی وپایش در سطح 846هکتار ومبارزه در سطح 200هکتارو نصب تله دلتا شکل با فرمون جنسی 602 عدد و نصب تله های تشتی برای جذب حشره کامل 87 عدد انجام گردیده است. 

 

مینوز گوجه فرنگی:

 اسامی فارسی : شب پره مینوز گوجه فرنگی – بید گوجه فرنگی – کرم مینوز برگ گوجه فرنگی – مینوز برگ و ساقه گوجه فرنگی 

نام علمی : Tuta absoluta   

نحوه ورود به کشور:

  منشاء آن از آمریکای لاتین می باشد که از طریق انتقال بقایای گیاهی خانواده سولاناسه  در مدت زمان کوتاهی این آفت توانست به کشورهای همسایه کشورمان مانند ترکیه ، بحرین و کویت وارد شود.

 برای اولین بار در ایران در دی ماه سال 1389 پس از گزارش  از منطقه بکشلوچای ارومیه توسط سازمان حفظ نباتات مورد تایید قرار گرفت و اخیراً تعدادی از استانهای غرب و جنوب غرب نیز گزارش گردیده است.

در مناطق آلوده این آفت به تمامی مراحل رشدی میزبانی خانواده سولاناسه حمله نموده و تا میزان 50 تا 100 درصد ایجاد خسارت می نماید . خسارت آن شامل کاهش رشد گیاه و از بین رفتن میوه و کاهش بازار پسندی میوه می شود.این آفت قدرت تخریبی بالایی داشته و تمام گیاهان خانواده سولاناسه از جمله سیب زمینی -بادمجان و نسبت کمتر فلفل رامورد هجوم خود قرار داده ولی در این بین گوجه فرنگی را ترجیح میدهد.  

نحوه خسارت: 

این آفت در تمام مراحل رشدی بوته های گوجه فرنگی به آنها خسارت می زند و در تمام سنین لاروی احتمال خسارت به سبب تغذیه این حشره وجود دارد. تشخیص خسارت مینوز گوجه فرنگی روی گیاه معمولا آسان است، در روی برگها، لاروها از بافت مزوفیل تغذیه می کنند و  مسیر تغذیه آنها به صورت لکه های نامنظم در می آید، فضولات سیاه لاروها درون دالان ها قابل مشاهده است. این لکه ها ممکن است بعدا نکروزه شوند. همچنین لاروها ممکن است، تونل هایی در ساقه ایجاد نمایند، که نمو کلی گیاهان را تغییر دهند. میوه ها به مجرد ظهور روی بوته ها در معرض هجوم این آفت قرار می گیرند. دالان های ناشی از این آفت درونمیوه، ممکن است محل ورود عوامل بیماری زای ثانویه باشد، که موجب فساد و پوسیدگی میوه می شود. خسارت ناشی از این حشره به محصول گوجه فرنگی از نظر کمی و کیفی چشمگیراست و چنانچه مورد کنترل قرار نگیرد به 100% محصول می رسد.

 برگ خسارت دیده در اثر تغذیه لارو مینوز :

خسارت آفت روی میوه :

 

جدول دوره زندگی آفت پروانه مینوز گوجه فرنگی

مرحله رشدی

مدت زمان (روز)

محل فعالیت

تخم

7- 5

برگ

لارو

21- 19

گل،میوه،برگ،ساقه

شفیره

13- 10

لای برگهای روی گیاه و داخل خاک

حشره کامل

40- 30

شب ها فعال(روی گل،گلبرگ،برگ،میوه)

طول دوره کامل زندگی پروانه مینوز گوجه فرنگی (از تخم تا حشره کامل)

90- 65

 

زیست شناسی :    

پایین ترین دمای مناسب رشد برای توتا 14/8 درجه سانتیگراد است که این دما برای نشو و نمو تخم 9/6 درجه و برای لارو ها 6/7 درجه و برای شفیره ها 2/9 درجه است. با استفاده از میانگین دمای پایه 14/8 درجه ، مجموع درجه حرارت موثر روزانه مورد نیاز توتا 6/459 درجه سانتیگراد است. مجموع درجه حرارت موثر روزانه ، بر اساس نرخ رشد یک حشره در فاصله بین دماهای حداکثر و حداقل محدود کننده رشد است. مجموع درجه حرارت موثر روزانه برای تکمیل رشد تخم ، لارو و شفیره به ترتیب 8/103 ، 5/238 و 3/117 درجه سانتیگراد است.رشد توتا از تخم تا حشره کامل نیاز به 3/76 روز در دمای 14 درجه و 8/39 روز در دمای 7/19 درجه و 8/23 در دمای 1/27 درجه دارد.در دمای 14 درجه 9/61 % به مرحله حشره کامل رسیدند و در دمای 7/19 درجه 7/60% و در دمای 1/27 درجه 3/44% کامل شده اند. در دمای 1/27 درجه ، تخم ها در مدت 4 تا 6 روز تکثیر شده اند و لارو ها رشد خود را در طی 11 تا 13 روز کامل کرده اند و شفیره ها ظرف مدت 5 تا 8 روز تبدیل به حشره کامل شده اند.

حشره های کامل نسبت به نور بسیار حساس هستند و فاصله بین جفت گیری و تخم ریزی حداقل یک روز می باشد و تخم ریزی عمدتاً در شب انجام می پذیرد و تخم ها به صورت انفرادی و یا در دسته های نامنظم 2 تا 5 تایی قرار می گیرند.حشرات کامل نر عمر طولانی نسبت به ماده ها دارند. چندین بار جفتگیری می کنند و اولین جفت گیری یک روز بعد از ظهور حشرات کامل انجام می گیرد ، جفت گیری معمولاً در سپیده دم صورت  می پذیرد و جمعیت شکار در ساعت 7 تا 11 صبح بیشتر است و این نشان می دهد نر ها در این ساعت دنبال حشرات ماده هستند. ظرفیت باربری حشرات ماده بین 60 تا 120 تخم است اما هر حشره ماده می تواند در طول زندگی 260 عدد تخم بگذارد . ماده ها تا بیش از بیست روز قادر به تخم گذاری هستند ، که 72% در طول 5 روز و 90% آن در طول 10 روز اول گذاشته می شود.

مینوز ترجیح می دهد تخم ها را روی برگ ها قرار دهد.

دوره چهار سن لاروی آنها در طی مدت 20 روز سپری می شود،لاروهای سن آخر سپس با تنیدن پیله در اطراف خود در داخل خاک عمق2-1 سانتی متری یا روی برگها تبدیل به شفیره می گردند.دوره شفیرگی در نرها 11-10روز  و در ماده ها 13-11روز می باشد. 

- حشرات ماده 73% تخم ها را روی برگ و 21% را روی اندام های هوایی و 6% را روی میوه و دیگر اندامها می گذارد (روی میوه رسیده تخم نمی گذارد).  

- تفریخ لاروها اغلب صبح بین ساعت 6 تا 9 انجام می شود و بلافاصله وارد بافت گیاه شده و از آن تغذیه می کند 

- لارو سن 2 ممکن است بدلیل کمبود غذا و یا تجمع فضولات از درون دالان بیرون آمده و به سرعت روی گیاه حرکت کند.  

-لاروهای بالغ مواد غذایی داخل بدن را دفع کرده و بدین وسیله طول بدنشان را کاهش می دهند.  

- لاروها در مکانی که (برگ ، ساقه ، گل ، میوه و خاک ) به شفیره تبدیل می شوند پیله ابریشمی می تنند. -این آفت دیاپوز ندارد. 

-این آفت با دما و رطوبت ارتباط مستقیم دارد.ودر دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد فعالیتش متوقف میشود.  

-ارقام مقاوم( گوجه فرنگی هایی که متعلق به ارومیه هستند)کمتر خسارت میبینندودر مناطقی که کشت هراکشت در آنها دیده میشودخسارت بیشتراست ودر مناطقی که محصول دیرترکاشته میشوند(گوجه فرنگی کال) خسارت در آنها دیده نمیشود زیرا رسیدنمحصول همزمان با سردشدن هوا بوده وفعالیت آفت متوقف میشود و کشاورزان محصولات را جمع آوری و به انبار میبرند.

-9 تا 10 نسل دارد و در گلخانه 12 نسل دارد.

-در شرایط مزرعه 7 تا 8 نسل در دمای 25 درجه و رطوبت 75% یک نسل را در 28 روز کامل می کند.

-زمستان گذرانی به صورت تخم ، شفیره و حشره کامل می باشد.

-مراحل زندگی : تخم – لارو – شفیره – حشره کامل    

تخم ها:

تخم بیضی شکل 36/0 میلی متر طول ، 22/0 میلی متر عرض دارند، به رنگ سفید صدفی تا زرد روشن ، معمولا در سطح برگها قرار دارند. 

بررسی تخم آفت مینوز توسط کارشناس ارشد طرح (آقای مهندس مجتبی دوستار) در محل کلینیک: 

لاروها: 

ابتدای رشد به رنگ  سفید سپس بسته به محل تغذیه از قهوه ای مایل به رنگ سبز (برگخواری)تا سبز مایل به قهوه ای(میوه خوار)متفاوت است،لاروهای سن اول 0.9میلی مترولاروهای سن سوم 5/4میلی متر و لاروهای سن چهارم 5/7میلی متر طول دارند دارای چهار سن لاروی است که در سن  آخر داخل تارهای تنیده شده داخل برگ با در خاک بصورت شفیره در می آیند. 

لارو مینوز در حال خروج از دالان لاروی:

شفیره ها: 

شفیره ها مخروطی شکل ، بخش جلویی آنها گرد و حاشیه عقبی آنها باریک است.و حدود 6 میلی متر طول دارند.رنگ آنها در ابتدا سبز سپس قهوه ای و در نهایت قهوه ای تیره میشوند.

حشرات کامل: 

حشرات کامل این آفت حدود 10 میلی مترطول دارند،عرض آنها با بالهای باز 7-6میلی متر است.دارای بدنی خاکستری تا روشن با لکه های نقره ای رنگ تا خاکستری،شاخکها فیل فورم وبطور متناوب به رنگ تیره و روشن دیده میشوند. 

شب پره بالغ مینوز برگ گوجه فرنگی: 

اقدامات انجام شده توسط این کلینیک با همکاری حفظ نباتات شهرستان ارومیه 

روشهای کنترل:

 الف ) اقدامات زراعی و پیشگیرانه  

- بایستی تمام منافذ موجود در گلخانه با توری های مناسب که از ورود پروانه ها و آفت به داخل گلخانه جلوگیری می کنند بسته شده و اتاقک انتظار با دربهای دوتایی در ورودی گلخانه تعبیه شود  

- نصب تله های فرمونی در محلهای تولید نشاء برای حصول اطمینان از عدم آلودگی گیاهان و استفاده از نشاء های سالم  - حذف کامل بقایای گیاهان و میوه های قدیمی ، علفهای هرز ، بیل زدن کف گلخانه ها  

- اطراف گلخانه ها بایستی عاری از گیاهان و میوه های باقیمانده از قبل و علفهای هرز بخصوص علفهای هرز خانواده سیب زمینی باشد.  

- زیرو رو کردن خاک کف گلخانه و آفتابدهی خاک استفاده از تله های نوری فرمونی نوارهای چسبنده برای شکار پروانه آفت  

ب) مبارزه غیر شیمیایی 

1-  شکار انبوه(mass trapping) نصب تله های فرمونی دلتا در ظروف  با محتوای آب و روغن به مقدار 30 عدد در گلخانه های تولید نشاء و تعداد20 تا 25 عدد در گلخانه های تولید گوجه فرنگی و تعداد 40 تا 50 عدد در مزرعه گوجه فرنگی برای شکار انبوه توصیه می شود. هر تله تا300 عدد از پروانه های نر بالغ را در روز شکار می کندو این امر باعث کند شدن در  تولید مثل جمعیت می شود. 

 تجدید کپسول های فرمونی هر 4 تا 6 هفته توصیه می شود. 

2-  استفاده از آفت کشها با منشاء گیاهی آزاد راختین به صورت یک و نیم در هزار محلول پاشی در کنترل آفت موثر است و روی گیاه و خاک پای بوته ها توصیه می شود.  

3- حذف و معدوم  نمودن برگها و میوه های آلوده (به همراه لاروها) در محلهای آلودگی Optiroll Tuta

4- استفاده از نوارهای نایلونی چسبناک و  tuta roll این نوارها چسبناک در کف یا بصورت عمودی در داخل گلخانه ها نصب می شود  

ج)مبارزه شیمیایی  

ممکن است روشهای پیش برای کنترل آفت کافی نباشد در اینصورت نیاز به مبارزه شیمیایی برای کنترل آفت است سمپاشی با حشره کشهای دیمیلین ، ایندوکسی کارب به نسبت یک در هزار برای لاروهای آفت موثر است اما ممکن است اثرات سویی روی عوامل کنترل بیولوژیک یا حشرات گرده افشان داشته باشد.  

تعداد دفعات مصرف حشره کشها در هر فصل برای جلوگیری از بروز مقاومت محدود است. 

با توجه به اینکه لاروها در داخل بافت گیاهی می باشد تاثیر سموم برای از بین افت کم است و آفت مقاوم به سموم می باشد.

- کاربرد اسپینوزاد یا ایندوکساکارب به هنگام مشاهده توتا .

- کاربرد ایمیداکلوپراید در آب آبیاری ، 10-8 روز پس از کاشت.  

- استفاده از سم آوانت به دلیل اینکه دوره کارنس آن 21 روز میباشد و با توجه به اینکه گوجه فرنگی هر 1 یا 2 روز در میان از زمین  چیده میشوند محدودیت سمپاشی داشته و توصیه نمیشود.  

- دمای هوای پایین در منطقه یکی از فاکتورهای محدود کننده برای بقای آفت به حساب می آید با این وجود آفت در کشتهای گلخانه ای در مناطق معتدل و سرد پتانسیل خسارتزایی دارد.  

د)مبارزه بیولوژیک

مدیریت موثر و پایدار توتا از طریق مدیریت تلفیقی امکان پذیر است.مهمترین برنامه های IPM ،شامل ردیابی جمعیت جمعیت های آفت،روش های موثر پیشگیری،کنترل و استفاده از حشره کش ها در هنگام نیاز است.کنترل بیولوژیک نیز در صورت فراهم بودن ،اجرامیشود.  

- شکار انبوه  

- پاکسازی بقایای گیاهان زراعی از خاک مزرعه  

- ردیابی برای تشخیص اولیه حشرات کامل یا استفاده از تله های فرمونی و بازرسی عینی گیاهان که در وهله نخست برای پیدا کردن تخم های آفت است.  

- شکارگرهای مفید تخم و لاروهای جوان شب پره مینوز گوجه فرنگی بعضی از سنهای موجود درطبیعت  

- استقرار سریع سنهای  شکارگر روی گیاه بیشترین راه مقا بله با آفت مینوز است از سمپاشی های بی رویه در گلخانه ها برای حفظ  سنهای مفید خودداری شود.  

- رهاسازی ا نبوه  Trichogrammatoidea bactrae ، با شکار اولین حشرات کامل یا مشاهده نخستین تخم های آفت. زنبور تریکوگراما حداکثر 28 درصد تخمهای مینوز گوجه فرنگی را می تواند پارازیته کند.  

-کاربرد باسیلوس توریجینسیس همراه با (یا پس از )رهاسازی پارازیتوئیدهای تخم به هدف کنترل لاروها.  

-تناوب زراعی با گیاهان غیرمیزبان.  

-اجرای عملیات کنترل زراعی در گلخانه و محیط پیرامون آن.  

مبارزه بیولوژیک علیه مینوز با استفاده از B.T  توسط مسئول کلینیک(مهندس یلدا جعفری)با حضور کشاورز:

 

آموزش کشاورزان در جهت آشنایی با نحوه مبارزه علیه آفت مینوز گوجه فرنگی با همکاری مسئول حفظ نباتات شهرستان ارومیه (آقای مهندس علی مختارزاده)و مسئول کلینیک گیاهپزشکی(مهندس یلداجعفری)در مزارع گوجه فرنگی : 

 

 

عملیات مبارزه قابل توصیه

تعدادحشرات جلب شده توسط تله در هفته

الف- شکار انبوه با نصب 20 تله تشتک آبی در هکتار همراه با فرمون

ب- سمپاشی با آزادیراختین یا بی تی B.T))

خطرکم

3 عدد

الف- شکار انبوه با نصب40 -20 تله تشتک آبی در هکتار همراه با فرمون

ب- سمپاشی با آزادیراختین بی تی B.T))

خطرمتوسط

30-3 عدد

الف- شکار انبوه با نصب 50 -40 تله تشتک آبی در هکتار همراه با فرمون

ب- سمپاشی با آزادیراختین یا بی تی B.T))

ج- سمپاشی با سم ایندوکساکارب (برای گیاهان جوان)وسمپاشی با سم اسپینوزاد(برای گیاهان مسن و بارده)

خطربالا

بیشتراز 30 عدد

روش های ردیابی و بازرسی :  

ردیابی درمناطق غیرآلوده (برای تشخیص حضور آفت) 

1-ردیابی مشاهده ای : بازدید میوه ها و برگهای گیاه میزبان و مشاهده آثارمینوز بر روی برگها و خروج توده های فضولات لاروی بر روی مبوه ها و ساقه گیاهان میزبان از روشهای مهم ردیابی مشاهده ای این آفت میباشد. 

2- ردیابی فرمونی: از طریق فرمون های سنتز شده و با کمک تله های دلتا ، جکسون و تشتکهای آبی جهت ردیابی استفاده نمود. 

 استفاده مجدد از اسپری چسب در تله برای شکار بهتر پروانه مینوز(مهندس ابراهیم جعفری)

 

نصب تشت رنگی : 

ردیابی درمناطق آلوده (برای تشخیص نوسانات جمعیت و تعیین  زمان مبارزه) 

1- ردیابی فرمونی : از طریق فرمون های سنتز شده و با کمک تله های دلتا ، جکسون و تشتکهای آبی جهت ردیابی استفاده نمود.  

2-استفاده از تله های نوری: استفاده از لامپ و سطل های پلاستیکی در داخل مزرعه به تعداد یک هکتار توصیه می شود. 

بازدید از تله های دلتای رنگی(شکار انبوه) با همکاری مسئول حفظ نباتات شهرستان ارومیه (آقای مهندس علی مختارزاده) به همراه مسئول کلینیک(مهندس یلدا جعفری):

  کنترل تله توسط مهندس امین مختاری کارشناس طرح:

 

شکار پروانه های  مینوز گوجه فرنگی توسط کارت زرد:

دستورالعمل هایی برای آفت توتا : 

تله ها بایستی در زمان کاشت با تراکم یک تله به ازای هر 4 هکتار نصب شود البته تعداد تله ها نباید کمتر از 2 عدد در هر مزرعه باشد.تله ها از زمان کاشت تا برداشت 2 بار در هفته کنترل شوند وهنگامی که تله های شروع به شکار حشرات نر کردند ، ردیابی شاخ و برگ بوته ها برای خسارت لاروها آغاز شود. 

زمان ردیابی :

ردیابی در مزارع میزبان آفت باید به محض استقرار کامل گیاهچه آغاز شود زمان ردیابی بسته به موقعیت جغرافیایی محل ، متفاوت است. علاوه بر این ، از آنجا که توتا می تواند روی علف های هرز خانواده سولاناسه که ممکن است در مناطق کشت وجود داشته باشد نیز فعالیت کند ، لذا تله گذاری ممکن است بعد از برداشت و قبل از کشت بعد ، زمانیکه حتی میزبان تجاری نیز وجود ندارد، ادامه یابد. 

9 روستا تحت پوشش این کلینیک بوده که 846هکتار تحت نظارت پایش و ردیابی میباشد.جمعا602  عددتله در این روستاها تله  نصب شده است که تا این تاریخ(28شهریورماه)200 هکتار مبارزه صورت گرفته که تله ها بصورت چرخشی تمامی مزارع را تحت پوشش قرار میدهند.

روستاهای تحت پوشش این کلینیک به قرار زیر می باشد :

 

ردیف

نام روستا

سطح زیرکشت (ردیابی-مبارزه)هکتار

سطح مبارزه بیولوژیک(B.T)هکتار

تعدادپروانه شکارشده (ردیابی)

تعدادپروانه شکارشده (شکار انبوه)

نوع تله(عدد)

دلتا

تشتکی

1

ساریبگلوی چراغ

268

-

17972

7100

250

40

2

باباگنجه

195

-

13121

6961

126

32

3

آباجالوی علیا

91

-

6672

3532

87

15

4

وقاصلوی علیا

70

2

2858

2410

50

-

5

انگنه

62

-

1756

310

32

-

6

باشلانبشلو

50

-

1298

265

25

-

7

وقاصلوی سفلی

45

-

1208

340

12

-

8

جبل کندی

35

-

210

270

10

-

9

شیخ سرمست

30

-

91

57

10

-

با توجه به بازدید های مکرر از مزارع در منطقه تحت پوشش با استفاده از تله های دلتا که در تاریخ 23/04/1391 نصب گردیده تا تاریخ 07/06/91 که طی این مدت 7 مرحله تله خوانی به صورت منظم صورت گرفته است که گزارش کار به شرح زیر می باشد : خسارت پروانه مینوز گوجه فرنگی در مزارع به صورت لکه ای مشاهده شد به گونه ای که در طی بازدیدهای مکرر انجام گرفته به صورت قطری در مزارع به گونه ای که از 10 بوته در هر قطر به صورت تصادفی انتخاب و 10 برگ و 5 میوه و ساقه های آنها مورد بررسی قرار گرفته و حداکثر در 4 بوته و در 2 برگ آثار خسارت مشاهده شد و در میوه و ساقه علائم خسارت قابل رویت نبود.

 اولین آثار آلودگی بر روی برگ در تاریخ 17/05/91 در مزرعه آقای وحید عبادزاده به مساحت زراعی 2 هکتار در روستای وقا صلوی علیا مشاهده شد که در تاریخ 22/05/91 مبارزه بیولوژیک علیه این آفت باB.T انجام گرفت. لازم به ذکر است در مزارعی که میزان شکار بالا بوده است اقدام به نصب تله های تشتکی و افزایش تعداد تله های دلتا به صورت شکار انبوه اقدام گردید.  

با توجه به پروانه های شکار شده در هر روستا که در جدول فوق الذکر اشاره گردیده ، کمترین روستا از نظر میزان آلودگی به پروانه مینوز گوجه فرنگی روستای آباجالوی علیا و بیشترین آلودگی مربوط به روستای ساریبیگلوی  می باشد.

 اقدامات عملیاتی انجام گرفته در روستاهای تحت پوشش :

1- برگزاری کلاسهای انفرادی و گروهی:

 الف) بالا بردن سطح آگاهی کشاورز در را بطه با این آفت قرنطینه ای(پروانه مینوز گوجه فرنگی)- توضیح تاریخچه آفت – نحوه ی ورود به کشور و روشهای کنترل و علائم خسارت آفت 

ب) توزیع تله های دلتا- تشتکی- نوری و چگونگی کارآیی و نصب آنها  

ج) توضیح معنای فرمون و چگونگی کارآیی آن – برد میدانی آن در مزرعه  

د) ترغیب کشاورزان و بهره برداران به منظور افزایش تعامل با کلینیک های کشاورزی ، مرکز جهاد کشاورزی واقع در منطقه و در کل مسئولان جهاد کشاورزی  

ه) بالابردن سطح آگاهی کشاورزان در عدم استفاده بی رویه از سموم و کودهای شیمیایی که منجر به مسمومیت خاک و ا نسان می گردد.  

و) ترغیب به استفاده از کودهای آلی و روش های کنترل بیولوژیک به منظور تولید محصولات ارگانیک  

ر) توصیه های لازم به منظور استفاده از بذرهای گواهی شده و ضدعفونی نشاء قبل از کاشت  

ن) توضیح به ضرورت جمع آوری بقایای گیاهی بعد از برداشت به منظور کاهش آلودگی برای سال زراعی بعد  

ز)توصیه های لازم برای تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان  

ل) انجام یخ آب زمستانه به منظور از بین بردن جمعیت زمستان گذران آفات  

ط) نحوه برقراری ارتباط کشاورزان با کلینیک – آشنایی با کلینیک و استفاده از اطلاعات کارشناسان این بخش در مورد نحوه کاشت –داشت – برداشت به منظور تولید محصولات با کیفیت های بهتر و نحوه صحیح مدیریت در مزرعه

2- اقدامات انجام گرفته در مزرعه :

الف) تله خوانی منظم به صورت هفتگی  

همکاری مسئول حفظ نباتات شهرستان ارومیه( آقای مهندس علی مختارزاده ) درکنترل تله های دلتای رنگی:

ب) بازدید از مزارع به صورت قطری در هر مزرعه و بررسی 10 بوته در هر قطر و بررسی 10 برگ و 5 مدل در هر پوشه  

کنترل تله های نوری با همکاری مسئول حفظ نباتات شهرستان ارومیه (آقای مهندس علی مختارزاده):

بازدید مسئول کلینیک(مهندس یلدا جعفری) از تله های نوری:

ج) برگزاری کلاسهای آموزشی در مزرعه برای کشاورزان  

آموزش کشاورزان در جهت آشنایی با نحوه مبارزه علیه آفت مینوز گوجه فرنگی توسط کارشناس حفظ نباتات ارومیه (آقای مهندس علی مختاری):

توضیح علائم ناشی از خسارت روی برگ به کشاورزان توسط مسئول کلینیک (خانم مهندس جعفری):

 

د) احداث مزارع تحقیقاتی برای بررسی عملکرد تله های دلتا و تشتکی در 2 ارتفاع و 3 رنگ برای 2 رقم گوجه فرنگی در 2 منطقه تحت پوشش کلینیک گیاهپزشکی جعفری در هر منطقه 2 مزرعه در 2 روستای مجزا توسط کارشناسان ارشد کلینیک (آقایان مهندس مجتبی دوستار و مهندس ابراهیم جعفری)

مزرعه تحقیقاتی:

 

اندازه گیری ارتفاع تشت از زمین توسط کارشناس ارشد طرح (آقای مهندس مجتبی دوستار):

مکان تله گذاری شده

میزان فرمون بارگذاری شده در جلب کننده فرمونی

مکانهای بسته

0.1 میلی گرم

مکانهای ردیابی

 0.3 میلی گرم

مزارع باز

0.5 میلی گرم

هـ)استفاده از دستگاه GPS برای بدست آوردن موقعیت جغرافیایی تله ها و ارتفاع از سطح دریا و UTM

کارشناسان ارشد طرح(آقایان مهندس دوستار و مهندس جعفری):

لازم بذکر است علت اینکه با مشاهده شکار بالای جمعیت  آفت  در تله ها آثارخسارت جدی مشاهده نمی شد این بود که جمعیت این حشرات مربوط به نسل قبل بوده و از اردیبهشت ماه فعالیت داشته و توسط تله ها شکار می شدند ولی بعلت هوای گرم تخمها قادر به تفریخ شدن نبودند.

محصول گوجه فرنگی منطقه تحت پوشش کلینیک در ابتدای خط تولید رب :

 

پیشنهادات :

-استفاده از Soil Solarization حداقل به مدت 30 روز قبل از کشت گوجه فرنگی به منظور از بین بردن فرم زمستان گذران آفت ·

-اقدام به نصب تله های ردیابی قبل از کشت گوجه فرنگی ·

-استفاده از سم ایمیداکلوپراید در آب آبیاری 10-8روز بعد از کشت گوجه فرنگی به صورت قطره ای در مزارع برایاز بین بردن حشرات زمستان گذران ·

-حدالمقدور از تلق های آغشته به چسب به جای کارت زرد در تله های دلتا استفاده شود .به علت قدرت چسبندگی بالا و شکار بیشتر و تعویض آنها هر6-4 هفته (فرمون و چسب) ·

-قبل از شروع فصل زراعی اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی ترویجی برای کشاورزان به منظور بالابردن هرچه بیشتر سطح آگاهی آنها در رابطه با این آفت ·        

-در مدیریت کنترل آفات همیشه هدف فقط کنترل یک آفت نیست و نباید از کنترل سایر آفات کلیدی غافل شویم.  

در پایان جا دارد از تمامی دست اندرکاران مدیریت حفظ نباتات  استان آذربایجان غربی بخصوص کارشناس محترم آن مدیریت آقای مهندس حمید دولخانی و کارشناس مسئول واحد حفظ نباتات شهرستان ارومیه آقای مهندس علی مختارزاده و کارشناس محترم حفظ نباتات شهرستان جناب آقای مهندس علی مختاری و کارشناسان ارشد  طرح آقایان مهندس مجتبی دوستار و مهندس ابراهیم جعفری  در زمینه مبارزه با این آفت و استفاده از راهنمایی های لازم ، کاربردی و فنی که پشتوانه محکمی برای این کلینیک بوده و هستند نهایت تشکر و قدردانی را نمایم.

امید است در سایه ایزد منان دست به دست هم استانی سرسبز داشته باشیم. 

 انشاالله   


دسته بندی : مینوز گوجه فرنگی